Pressmeddelande från Finansdepartementet

Ytterligare åtgärder för att stärka Sveriges försvarsförmåga

Publicerad

Regeringen beviljar nu en investering i Tofta garnison på Gotland. Investeringen är en del i regeringens arbete med att stärka Sverige och bygga upp den militära närvaron på Gotland.

Sedan 2014 genomför regeringen en kraftig förstärkning av Sveriges totalförsvar. Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina och det försämrade säkerhetspolitiska läget har regeringen beslutat om att anslagen till det militära försvaret ska öka med 2 miljarder kronor under 2022, samt att försvarsanslagen ska nå två procent av BNP så snart det är möjligt.

Som ett led i arbetet med att stärka Sverige beviljar regeringen nu Fortifikationsverket att investera upp till 1,6 miljarder kronor i Tofta garnison på Gotland. Beslutet är en av flera åtgärder och investeringar som regeringen har beslutat om för att stärka Sveriges försvarsförmåga ytterligare.

– Rysslands invasion av Ukraina är en attack mot varje lands rätt att själv bestämma över sin framtid. Vi ska med kraft försvara Sverige och svenska värderingar. Det gör vi genom att stärka Sverige och svensk försvarsförmåga. Denna investering är en viktig del i det arbetet, säger finansmarknadsminister Max Elger.

Investeringen kommer förbättra förutsättningarna för att bedriva den utbildning av värnpliktiga som återupptagits. Investeringen innefattar bland annat byggnation av ett servicecenter för att omhänderta soldaternas personliga utrustning, en kasern för förläggning av de värnpliktiga och en sjukvårdsmottagning för soldaterna. Det ska även byggas en matsal med 200 sittplatser, en grovspolanläggning för stridsvagnar och en vårdhall för olika typer av fordon. Byggnationerna ska vara färdiga under 2026.

Max Elger är finansmarknadsminister med ansvar för konsumentfrågor. Han ansvarar även för frågor som rör skötsel och förvaltning av statens fastigheter.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Max Elger
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 23 07
e-post till Simon Sätherberg