Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Regeringen föreslår en råvarugaranti som ett nytt handelspolitiskt instrument

Publicerad

Instrumentet omfattar en råvarugaranti om tre miljarder kronor för att försäkra kritisk råvaruimport till industrin.

Svensk industri möter hård konkurrens från internationella aktörer. Den gröna omställningen har ökat efterfrågan på kritiska råvaror och dessutom stiger råvarupriserna nu markant sedan Rysslands folkrättsvidriga invasion av Ukraina. Regeringen föreslår därför i vårändringsbudgeten för 2022 att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa ut garantier upp till 3 miljarder kronor för detta ändamål. Dessutom kan en sådan garanti i sin tur främja en fortsatt utveckling av en resurseffektiv och hållbar industri som bidrar till att upprätthålla en konkurrenskraftig svensk, men även europeisk, ekonomi och sysselsättningsgrad i regioner där sådan industri finns eller planerar att etablera sig.  Råvarugarantin tryggar företagens långsiktiga tillgång till kritiska råvaror, säkrar jobben och stärker Sverige.  

– Att försäkra tillgång till kritiska råvaror till industrin är av stor vikt för konkurrenskraft och den gröna omställningen. I följderna av Rysslands invasion av Ukraina har tillgången till kritiska råvaror drastiskt påverkats. Det är ett hot mot svensk industri, mot jobben och den gröna omställningen, där svenska företag ligger i framkant i sin export till omvärlden. Därför är det här nya instrumentet så viktigt eftersom det säkrar industrins gröna omställning på lång sikt och stärker Sverige, säger Utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S).

I en tidigare remitterad förordning från Utrikesdepartementet föreslås Exportkreditnämnden (EKN) bli den myndighet som får ansvar för att utfärda den nya kreditgarantin. På samma sätt som för andra garantiprodukter faller råvarugarantin under EKN:s hållbarhetspolicy och därav ska EKN ta hänsyn i sin garantigivning till miljö, utvinning av fossila bränslen, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, motverkande av korruption och skatteflykt samt främjande av hållbar långivning till fattiga länder. Eftersom kreditgarantin är kopplad till import av råvara, till skillnad från EKN:s övriga utbud av exportkreditgarantier, krävs det att en ny förordning utfärdas. Förslag på ny förordning gick ut på remiss den 25 mars.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-042 21 84
e-post till Tobias Eke Vestergren