Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap genomför bred informations­kampanj om informations- och cyber­säkerhet

Publicerad

Regeringen ger Myndig­heten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) i uppdrag att, i samverkan med Polis­myndigheten, genomföra en nationell informations­kampanj under 2022 som riktar sig till allmän­heten och till företag. Informations­kampanjens syfte är att öka medveten­heten och kunskapen om informations- och cyber­säkerhet samt förstärka förmågan att skydda sig mot brott.

Informations­kampanjen ska spridas i olika kanaler i syfte att nå ut till så många som möjligt. Den ska även genomföras på flera språk, finnas tillgänglig på lätt svenska och vara tillgänglig­hets­anpassad.

Uppdrag till MSB att genomföra en informations­kampanj till allmänhet och företag om informations- och cybersäkerhet

– En robust informations- och cybersäkerhet är central för Sveriges motstånds­kraft och en förutsättning för detta är goda kunskaper om sårbarheter och risker både hos företag och enskilda, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Mot bakgrund av den säkerhets­politiska utvecklingen i Sveriges närområde behöver medveten­heten och kunskapen i samhället öka om hur risker och hot kring informations- och cybersäkerhet ser ut samt hur man som enskild person eller företagare kan skydda sig och sin verksamhet. Ökad kunskap om digitala sårbar­heter och rätt hantering av information är också viktigt för att öka motstånds­kraften mot exempelvis bedrägeribrott.

Uppdraget ska genom­föras i dialog med de övriga myndigheter som arbetar inom ramen för det nationella cyber­säkerhets­centret samt med andra relevanta myndigheter och organisationer.

En skriftlig redovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen senast den 30 december 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh