Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Pressmeddelande från Miljödepartementet

Per Bolund leder diskussioner om klimatfinansiering på ministermöte inför COP26

Publicerad

Inför FN:s klimatmöte COP26 hålls ett ministermöte med syfte att förbereda förhandlingarna inom prioriterade frågor. Miljö- och klimatminister Per Bolund har fått i uppgift att leda diskussioner om klimatfinansiering.

Den 30 oktober till 12 november anordnas klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Inför varje COP-möte hålls ett förberedanande ministermöte för att diskutera de mest prioriterade frågorna, ett så kallat Pre-COP. I år är Italien värd för mötet som hålls i Milano i månadsskiftet september-oktober.

Vid mötet i Milano diskuterar ministrarna de frågor som väntas stå i fokus på COP26 – hur världen ligger till i relation till 1,5-gradersmålet, färdigställande av Parisavtalets regelbok, klimatanpassning, skador och förluster från klimatförändringarna och finansiering. Per Bolund har ombetts leda diskussionen om finansiering.

− Jag är glad över förtroendet att få leda ett av samtalen om klimatfinansiering och ser fram emot att tillsammans med kollegorna kunna ta nya steg framåt. Mitt mål är att utfallet av diskussionen ska stötta UK som värd att nå framgång vid COP26 i Glasgow, säger miljö- och klimatminister Per Bolund.

Klimatfinansiering är en återkommande central fråga i de internationella klimatförhandlingarna. Inför COP26 står målet att mobilisera 100 miljarder USD per år för perioden 2020–2025 i fokus. Målet sattes redan vid COP15 i Köpenhamn 2009. OECD gör årligen en sammanställning avseende måluppfyllelsen och den visar nu att givarna 2019 hade levererat cirka 79 miljarder USD. I Glasgow ska länderna inleda överläggningar kring det nya klimatfinansieringsmålet för perioden efter 2025.

Inför Pre-COP håller Italien ett ungdomsmöte Youth4Climate: Driving Ambition. På mötet väntas 400 unga i åldrarna 15–29 år från 186 länder delta. Huvudbudskapen från mötet ska presenteras vid öppnandet av Pre-COP. Per Bolund ska ha ett möte med ungdomar som deltar på ungdomsmötet för att höra deras reflektioner.

Presskontakt

Josefin Sasse
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Victor Thomsen
Pressekreterare hos miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Faktablock

Pre-COP hålls 30 september till 2 oktober i Milano och är det officiella förberedande ministermötet inför COP26. Ett 50-tal länder väntas delta under mötet.

Den 30 oktober till 12 november står UK värd för klimattoppmötet COP26 som ska hållas i Glasgow.

Inför COP26 förväntas alla länder presentera nya nationella klimatåtaganden, så kallade NDC (Nationally Determined Contribution). 2021 blir första gången sedan Parisavtalet som länder ska presentera nya NDC. Tillsammans behöver ländernas åtaganden visa att världen når Parisavtalets mål om att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.