Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Svensk ekonomi visar styrka i återhämtningen – reformer för 74 miljarder kronor i budgeten för att stötta återhämtningen

Publicerad

Finansminister Magdalena Andersson presenterar i dag Finansdepartementets senaste prognos för det ekonomiska läget och inriktningen för statens budget nästa år. Finansdepartementet räknar med en tillväxt på 4,4 procent i år och 3,5 procent nästa år.

- Tack vare en ansvarsfull finanspolitik och låg statsskuld kan vi offensivt hantera lågkonjunkturen som följt av pandemin. I budgeten kommer regeringen att presentera reformer och investeringar för 74 miljarder kronor för att ta Sverige framåt efter krisen. Vi ska inte upprepa misstagen efter finanskrisen genom att strama åt för tidigt, säger finansminister Magdalena Andersson.

Den nya prognosen ligger i linje med den senaste bedömningen som presenterades i juni. Tillväxten bedöms bli stark de kommande åren. Flera förtroendeindikatorer är på historiskt höga nivåer, både i tjänstesektorn och i tillverkningsindustrin.   

Tillväxten drivs bland annat av hushållens konsumtion som väntas öka när fler är vaccinerade och restriktioner har lättats. Även den svenska exporten bedöms öka under prognosperioden. Här riskerar dock utbudsproblem till följd av långa leveranstider och höga råvarupriser dämpa utvecklingen på kort sikt.

Den expansiva finanspolitiken har varit en förutsättning för att återhämtningen skulle komma igång, enligt Finansdepartementets bedömning. För att inte riskera att bryta den snabba återhämtningen behöver finanspolitiken vara fortsatt kraftfull även nästa år.  

I takt med att efterfrågan i ekonomin stiger förbättras utsikterna på arbetsmarknaden. Arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden väntas utvecklas starkare än i prognosen i juni. Prognosen för arbetslösheten kommande år är i stort sett oförändrad.

Trots förra årets djupa nedgång i ekonomin och stora underskott i de offentliga finanserna 2020 och 2021, till stor del till följd av omfattande krisåtgärder, är Sveriges offentliga finanser starka i ett internationellt perspektiv. Maastrichtskulden som andel av BNP väntas minska redan i år för att nästa år vara tillbaka på samma historiskt låga nivå som före krisen.

I prognosen i juni bedömde Finansdepartementet att det offentliga sparandet skulle nå balans nästa år. När kommande budgetåtgärder på omkring 74 miljarder kronor tas med i beräkningen väntas istället ett underskott på ca 35 miljarder kronor nästa år och överskott från och med 2023. 

- Det är en välavvägd nivå i det här läget. Om vi stramar åt för tidigt riskerar vi att skada återhämtningen och att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Internationella bedömare som OECD, EU och IMF pekar på vikten av fortsatta finanspolitiska stimulanser. Dessutom finns det stora risker kopplat till pandemin, inte minst spridningen av deltavarianten. Hårdare restriktioner på nytt skulle naturligtvis innebära förändrade förutsättningar för återhämtningen, säger finansminister Magdalena Andersson.

Den makroekonomiska prognosen bygger på information till och med den 9 augusti 2021.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Thomas Bergman
Chef för enheten för offentliga finanser
Telefon 08-405 47 18
e-post till Thomas Bergman, via registrator

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Under perioden 3 oktober 2014 och 30 november 2021 var hon finansminster.