Innehållet publicerades under perioden

-
Pressmeddelande från Socialdepartementet

Uppdrag att sammanställa statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Publicerad

Regeringen har beslutat att ge Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen i uppdrag att sammanställa, analysera och presentera statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Syftet med uppdraget är främst att minska antalet narkotikarelaterade dödsfall. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Antalet dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning är högt. Dessa dödsfall drabbar ofta utsatta personer och dödsfallen innebär också lidande för anhöriga och närstående. Regeringen ser allvarligt på detta och vill skapa ett tydligt fokus och kraftsamling i samhället för att minska dessa dödsfall.

Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen i uppdrag att sammanställa, analysera och presentera statistik om dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Myndigheterna ska ta fram en gemensam rapport med grundläggande fakta inom området. Kunskapen från rapporten ska kunna användas för att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa och narkotikarelaterade dödsfall.

Uppdraget ska redovisas gemensamt senast den 1 juni 2022.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.