Innehållet publicerades under perioden

-

Statliga kreditgarantier för gröna investeringar i Sverige

Publicerad

Regeringen har beslutat om att ge Riksgälden i uppdrag att ställa ut kreditgarantier för gröna investeringar. Med gröna kreditgarantier kan staten främja stora industriinvesteringar som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket. Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Näringslivet har en avgörande roll i den gröna återhämtningen och för att skapa framtidens arbetstillfällen. Genom att ta tillvara fördelarna i ett teknikskifte mot ökad hållbarhet kan vi ställa om för att nå miljö- och klimatmålen samtidigt som Sveriges konkurrenskraft stärks. Teknikskiftet kräver investeringar med lång livslängd vilket innebär utmaningar för att få finansiering. Genom att ställa ut statliga kreditgarantier för gröna investeringar bidrar regeringen till att möjliggöra fler samhällsviktiga satsningar i hållbar industri.

Kreditgaranti­erna ska ställas ut i enlighet med en ny förordning om statliga kreditgarantier för gröna investeringar som regeringen också beslutat. Kreditgaranti­erna kan ställas ut till industriinvesteringar där kapitalbeloppet för det garanterade lånet uppgår till minst 500 miljoner kronor och under en maximal löptid om 15 år. Företagens ansökningar prövas utifrån teknik­neutrala kriterier och garantin får täcka högst 80 procent av det garanterade lånet.

Kreditgarantierna aviserades i budgetpropositionen för 2021 och förordningen träder i kraft den 22 juni 2021. Kreditgarantierna har utformats i enlighet med EU:s regler om statligt stöd.

Presskontakt

Daniel Dickson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister och biträdande finansminister Åsa Lindhagen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-8208489
e-post till Daniel Dickson
Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord