Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Regeringen stärker skyddet för Sveriges säkerhet

Publicerad

Regeringen har beslutat en lagrådsremiss med förslag på ändringar i säkerhetsskyddslagen. Förslagen innebär bland annat att de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan förhindras att ingå avtal och andra sam­arbeten som kan skada Sveriges säkerhet.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer som producerats efter januari 2019 finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Säkerhetsfrågor står högt på regeringens agenda. Vi har under de senaste åren tagit fram omfattande ny reglering på säkerhetsskydds­området som både moderniserat och förstärkt lagen. Den säkerhets­politiska utvecklingen och vissa inträffade händelser har dock visat att det finns behov av att ytterligare skärpa regelverket, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Säkerhetspolisen och andra myndigheter har under senare år uppmärksammat att aktörer som bedriver verksamhet av stor betydelse för Sveriges säkerhet har haft ett eftersatt säkerhetsskydd, bland annat i samband med att de anlitat externa aktörer. Säkerhetsskydds­lagen innehåller redan idag bestämmelser som ställer krav på verksamheterna i de fall där verksamheten exponeras för utomstående. Kraven gäller dock bara vid upphandlingar och andra anskaffningar.

Genom regeringens förslag skärps kraven på de aktuella verksamheterna. Förslagen innebär bland annat att verksamheterna inför både upphandlingar, avtal och andra former av samarbeten där en extern aktör får tillgång till särskilt skyddsvärd verksamhet eller information, ska samråda med sin tillsynsmyndighet och ingå ett säkerhetsskyddsavtal med den andra parten. Tillsynsmyndigheterna får också utökade befogenheter att stoppa såväl planerade som pågående olämpliga förfaranden.

Lagrådsremiss: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Förslagen i lagrådsremissen innebär också att tillsynsmyndigheterna får rätt att inhämta den information som behövs för tillsynen och att besluta om sanktionsavgifter mot verksamheter som åsidosätter de viktigaste kraven på säkerhetsskydd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Per Strängberg
Pressekreterare hos inrikesminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.