Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Förslag om tillfälliga lättnader i gymnasieregelverket till följd av spridningen av covid-19

Publicerad

I dag har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss med vissa förslag om tillfälliga lättnader i gymnasie­regelverket med anledning av det skärpta läget på arbetsmarknaden som uppstått till följd av spridningen av covid-19. Dessa förslag aviserades i samband med att migrationskommitténs betänkande remitterades i oktober förra året.

Regeringen föreslår att den som har fullföljt sin utbildning ska få tolv i stället för sex månader på sig att etablera sig på arbetsmarknaden och kvalificera sig för ett permanent uppehållstillstånd. Det föreslås också att studiemedel för halvtidsstudier ska kunna beaktas när man bedömer om försörjningskravet för permanent uppehållstillstånd är uppfyllt och att en viss form av subventionerad anställning, så kallad yrkesintroduktion, ska kunna ligga till grund för permanent uppehållstillstånd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2021 och gälla till utgången av juni 2023.

Presskontakt

Adriana Haxhimustafa
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00