Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Förlängning av undantag för egeninsats för civilsamhällesorganisationer

Publicerad

Regeringen beslutar idag att förlänga det undantag som beslutades i april om att svenska civilsamhällesorganisationer inom utvecklingssamarbetet måste bidra med egeninsats. Detta för att bristen på egna medel inte ska drabba de fattigaste i mottagarländerna.

Covid-19-pandemin har i många länder lett till att de fattigaste och mest utsatta människorna blivit än mer sårbara. Det internationella utvecklingssamarbetet har en viktig roll i arbetet med att finna globala lösningar och samarbeten. Organisationer inom det civila samhället spelar en viktig roll för att nå ut till människor som lider nöd.

Samtidigt har pandemin lett till att svenska civilsamhällesorganisationer haft svårt att samla in pengar till sin verksamhet. Normalt bidrar organisationerna med en del – den så kallade egeninsatsen – när de genomför verksamhet för Sidas räkning. För att bristen på egna medel inte ska drabba de fattigaste i mottagarländerna beslutar regeringen idag att förlänga det undantag som beslutades i april om att organisationerna måste bidra med egeninsats. Det tidigare beslutet gällde för 2020 och det nya beslutet förlänger undantaget under 2021. Fr.o.m. 1 januari 2022 återinförs dock kravet på egeninsats.

Presskontakt

Robert Englund
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete
Telefon (växel) 08-405 10 00