Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Nationell testning och smittspårning för covid-19, 2022 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner Diarienummer: S2021/08205

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en överenskommelse om Nationell testning och smittspårning för covid-19, 2022.

Ladda ner: