Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020 – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020.

Ladda ner:

Efter överläggningar har företrädare för Socialdepartementet och SKR tagit fram en överenskommelse mellan regeringen och SKR om Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m.

För 2020 avsätter regeringen 434 300 000 kronor för ändamålet.