Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017

Publicerad

Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har ingått en överenskommelse om stöd till Nationella Kvalitetsregister under 2017.

Ladda ner:

De Nationella Kvalitetsregistren utgör en stor tillgång för svensk hälso- och sjukvård och har bidragit till de goda resultat för patienterna som svensk sjukvård kan uppvisa vid internationella jämförelser. Det finns många exempel på att kvalitetsregistren har bidragit till färre vårdskador, till att snabbare utrangera metoder och produkter som har sämre resultat, till att variationen mellan olika enheter minskar och framför allt minskat lidande och bättre livskvalitet för patienterna.

Den nationella finansieringen för 2017 syftar till att ge kvalitetsregister och registerhållare förutsättningar att bibehålla den utveckling som har åstadkommits under de senaste åren inom ramen för satsningen på kvalitetsregister 2012-2016. Den uppbyggnad som har skett med stöd nationella medel och som hart lett till förbättringar på flera om råden bör i så hög grad som möjligt upprätthållas och vidareutvecklas.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 27 juli 2017 var han folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.