Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av en överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016 Diarienummer: S2014/04393/SF

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016.

Ladda ner:

Företrädare för regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har den 15 december 2015 undertecknat en överenskommelse om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2016.

Överenskommelsen omfattar sammanlagt 1 500 000 000 kronor, varav 500 000 000 kronor utbetalas 2016 och 1 000 000 000 kronor 2017.