Artikel från Socialdepartementet

Reformer inom Socialdepartementets områden – Budgeten 2023

Publicerad

Regeringen ger i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom Socialdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa

Regeringen kraftsamlar för en bättre hälso- och sjukvård och för en ökad folkhälsa. I budgetproposition för 2023 föreslår regeringen satsningar på vård och omsorg som bland annat handlar om att ge vård i tid och jämlik vård i hela landet, en gemenskapssatsning för att bryta ofrivillig ensamhet och ett fritidskort för barn och ungdomar.

Pressmeddelande: Satsningar för bättre vård och ökad folkhälsa

Nu inleds den största offensiven någonsin mot den organiserade brottsligheten

Att ge alla barn en ärlig chans att lyckas är lika viktigt som att skärpa straffen. Förebyggande arbete mot ungdomskriminalitet lönar sig. Regeringen vill därför stärka socialtjänstens brottsförebyggande arbete samtidigt som föräldraskapsstödsprogrammen byggs ut. Dessutom får kommuner en temporär subvention av LVU-placeringar på SiS.

Pressmeddelande: Nu inleds den största offensiven någonsin mot den organiserade brottsligheten

Regeringen föreslår omfattande integrationssatsningar

I budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen omfattande åtgärder för att boende i utsatta områden ska bli en del av samhällsgemenskapen. Det handlar om satsningar inom idrottsrörelsen, det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bland barn och unga samt ökade möjligheter för kvinnor och flickor att organisera sig.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår omfattande integrationssatsningar

Reformer inom socialförsäkringar för att stärka Sverige i en utmanande tid

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2023 en rad förslag inom socialförsäkringar som ska öka välfärden i Sverige. Regeringen föreslår bland annat att det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag ska förlängas till och med den 30 juni 2023. Regeringen föreslår också en förlängning av regler för sjukpenningen som innebär att undantag ska göras från vissa bedömningar om den försäkrades vård eller rehabilitering har försenats på grund av effekter av coronapandemin.  

Reformer inom socialförsäkringar för att stärka Sverige i en utmanande tid – Budget 2023

Mer om budgeten för 2023

Den 8 november lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2023 till riksdagen.