Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen och SKR överens om digital överföring av läkarintyg från regionerna till Försäkringskassan

Publicerad

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse gällande digital överföring av läkarintyg. I överenskommelsen avsätter regeringen totalt 48 miljoner kronor de tre närmaste åren för underhåll och utveckling av nuvarande system för digital överföring av läkarintyg från regionerna till Försäkringskassan.

Genom Tidöavtalet beslutade regeringspartierna och Sverigedemokraterna att reformera den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården. I våras gav regeringen E-hälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en förstudie om hur en sammanhållen intygshantering i hälso- och sjukvården kan utvecklas, organiseras och förvaltas.

Fram tills att en långsiktig lösning är på plats, har parterna gemensamt beslutat att satsa på underhåll och utveckling av de redan befintliga digitala systemen för elektronisk informationsöverföring från regionerna till Försäkringskassan, och utveckling av fler digitala intyg till Försäkringskassan.

Totalt uppgår regeringens satsning till 48 miljoner kronor fördelat över en treårsperiod (2023–2025).

– Det här är en viktig satsning för patienterna, vårdpersonalen och för att Försäkringskassan snabbt och smidigt ska kunna bedöma intygen. Det nuvarande systemet som innehåller mycket manuell handpåläggning ska bytas ut. Arbetet med nästa generations digitala infrastruktur pågår och redan till slutet av maj 2024 tar regeringen emot E-hälsomyndighetens förstudie som kommer ligga till grund för en modern och patientfokuserad intygshantering i regional, kommunal och privat hälso- och sjukvård, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

– Att fortsätta utveckla en gemensam digital överföring av intyg ökar säkerheten, minskar den administrativa bördan, underlättar vårdpersonalens arbete och gör det enklare för invånarna i sina kontakter med vården och Försäkringskassan. För att utveckla den digitala infrastrukturen i vården krävs en nära samverkan mellan regionerna och staten, säger Rachel De Basso, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Den 31 maj 2024 slutredovisar E-hälsomyndigheten sitt uppdrag.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter