Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Godkännande av överenskommelse om fortsatta insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård, 2012 Diarienummer: S2011/11009/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen gör under 2011 och 2012 en särskild satsning på jämlik vård. Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har den 16 juni 2011 träffat en överenskommelse om insatser gällande en mer jämlik hälso- och sjukvård, (dnr S2011/5879/FS). I denna överenskommelse ingår, som en av åtta insatser, ett flerårigt pilotarbete för att öka jämlikhet i första linjens vård inom resurssvaga områden.

Detta pilotarbete har påbörjats under namnet Lärandeprojektet Vård på lika villkor, och pågår under perioden 2011-2014.