Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin 2012 Diarienummer: S2011/10429/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har efter överläggningar träffat en överenskommelse om att, inom ramen för den nationella cancerstrategin, genomföra vissa insatser på cancerområdet. Syftet med överenskommelsen är att genom riktade satsningar genomföra insatser som huvudsakligen presenterats i betänkandet En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).