Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Diarienummer: S2011/8471/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och SKL har en överenskommelse träffats mellan staten och SKL om utvecklingen och finansieringen av nationella kvalitetsregistren för vård och omsorg under åren 2012-2016.

Överenskommelsen består dels av nationell finansiering av kvalitetsregistren, dels organisation och ansvarsfördelning för registren på nationell nivå.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse, samt under förutsättning att riksdagen godkänner budgetpropositionen för respektive år.