Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Överenskommelse om insatser för att främja en mer jämlik hälso- och sjukvård Diarienummer: S2011/5879/FS

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att få en mer jämlik vård med hjälp av bland annat öppna jämförelser ingår regeringen denna överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting. Syftet med satsningen är att bidra till ökat nyttiggörande av öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och därmed bidra till en mer jämlik vård av högre kvalitet och effektivitet. Syftet är även att öka kunskapen om hur man kan arbeta för en mer jämlik vård för särskilda grupper.