Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Tillägg till överenskommelsen om fortsatta insatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting gjorde ett tillägg till 2010 års överenskommelse om fortsatta insatsatser för att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård.

I detta tillägg slås fast att en avstämning ska göras den 21 december 2010. Den kommer att ligga till grund för fördelning av tre fjärdedelar av de medel som totalt ska fördelas inom överenskommelsen. Pengar fördelas efter det genomsnittliga resultatet för perioden 1 september - 31 december 2010.

Bägge överenskommelserna gäller tillsammans med de två som fattades 2009, nämligen

- Överenskommelse om en nationell satsning för en fungerande vårdgaranti

- Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt vårdgaranti för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa.