Luleå tekniska universitet

Luleå tekniska universitet bedriver utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom teknik, ekonomi, samhällsvetenskap, språk, humaniora, musik, media, teater och vård. Forskningen vid universitetet är samhällsnyttig och tillämpad. Den har ofta sin upprinnelse i konkreta behov i industrin eller den offentliga sektorn.

Statliga universitet och högskolor

Det finns 31 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng.