Linköpings universitet

Linköpings universitet erbjuder utbildningsprogram med inriktning mot en profession, som läkare, lärare, civilekonom och civilingenjör. Universitetet bedriver forskning inom en mängd områden och här finns internationellt starka forskningsmiljöer inom till exempel nya material, IT och handikappvetenskap.

Statliga universitet och högskolor

Det finns 31 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng.