Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och post-masternivå i fri konst, samt kurser på post-masternivå i arkitektur. Forskningsmiljön vid Kungl. Konsthögskolan är fokuserad på konst, villkoren för konstnärlig produktion och nutida utmaningar för en sådan praktik inom och utom konstvärlden.

Vid Kungl. Konsthögskolan bedrivs konstnärliga utvecklings- och forskningsarbeten. Dessa omfattar tvååriga konstnärliga utvecklingsprojekt, doktorandstudier över fyra år, Mejan Residents under ett läsår samt externfinansierade projekt.

Kungl. Konsthögskolans webbplats

Statliga universitet och högskolor

Det finns 31 statliga universitet och högskolor i Sverige. Därutöver finns det ett antal enskilda utbildningsanordnare som har utbildningar som leder till en akademisk examen eller ger högskolepoäng.