Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 17 juni 2022

Publicerad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 17 juni 2022 finns följande punkter på dagordningen: 

 • Beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel
 • Direktiv om införandet av en global, lägsta skattenivå för multinationella koncerner i Europeiska unionen
 • (ev.) Översyn av energiskattedirektivet
 • Solvens II
 • (ev.) Lagstiftningspaketet om bekämpning av penningtvätt
 • Förvaltare av alternativa investeringsfonder
 • (ev.) Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
 • Konvergensrapporter från Europeiska Centralbanken/ kommissionen och utvidgningen av euroområdet
 • (ev.) Ekonomisk återhämtning
 • Den europeiska planeringsterminen 2022 - Landsspecifika rekommendationer
 • (ev.) Uppförandekod (företagsbeskattning)
 • (ev.) Rapport till Europeiska rådet om skattefrågor