Artikel från Finansdepartementet

Sanktioner, kapitaltäckning och amerikansk inflationsbekämpning på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möts i Bryssel den 8 november står en diskussion om de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina på dagordningen. Ministrarna ska också fatta beslut om skatter och avgifter för tunga fordon och om kapitaltäckningskrav för banker som utgår från den så kallade Basel III-överenskommelsen.

Rådsmöte i Brysssel
Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja företräder Sverige när EU-ländernas finans- och ekonomiministrar möts i Bryssel 8 november. Sanktionerna mot Ryssland och beslut om kapitaltäckningsregler för banker är två av frågorna på dagordningen. Foto: EU

Ukraina

EU-ländernas finans- och ekonomiministrar ska nu liksom på flera tidigare möten diskutera de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av Rysslands aggression mot Ukraina. EU arbetar med både akut och långsiktigt stöd och godkände i september ett lån på fem miljarder euro i makrofinansiellt stöd till Ukraina.

EU har antagit totalt åtta sanktionspaket mot Ryssland. På mötet den 8 november kommer samtalet i första hand handla om genomförandet och effekterna av dessa.

Regeringen verkar för ytterligare sanktioner mot Ryssland och också mot Belarus. Regeringen anser att EU bör bistå Ukraina med ekonomiskt stöd.

Möjligt beslut om skatt och avgifter för tunga fordon

Ministrarna förväntas diskutera en möjlig överenskommelse om ändringar i det så kallade Eurovinjettdirektivet. Förslaget handlar om niniminivåer beskattning av tunga fordon. Förslaget går ut på att det ska bli möjligt för medlemsstater att sänka skatten på tunga fordon till noll. Syftet med beslutet är att skapa incitament till att gå över till avståndsbaserade vägtullar.

Regeringen står bakom den föreslagna överenskommelsen.

Beslut om regler för kapitaltäckning

Ministrarna väntas anta en så kallad allmän riktlinje för ändringar av EU:s regler för kapitaltäckning. De föreslagna reglerna överensstämmer med globala standarder som utgår från lärdomar till följd av finanskrisen. De globala reglerna går under namnet Basel III.

Regeringen står bakom förslaget till allmän riktlinje.

Amerikansk lag om inflation

EU-kommissionen ska gå igenom hur den amerikanska lagstiftningen mot inflation, "Inflation Reduction Act", påverkar EU.

Regeringen delar EU-kommissionens oro för att lagen kan få diskriminerande effekter för företag i EU och riskerar att underminera både europeiska och amerikanska klimatambitioner. Regeringen välkomnar därför att en arbetsgrupp med representanter från EU-kommissionen och USA har upprättats för att diskutera frågorna. 

Ekonomisk återhämtning och andra lägesrapporter

Ministrarna får en lägesuppdatering om arbetet med att genomföra faciliteten för återhämtning och resiliens. De får också en presentation av Europeiska finanspolitiska nämnden och en genomgång av nyligen hållna möten i G20 och IMF.

Statssekreterare Johanna Lybeck Lilja företräder Sverige.   

Producerat av EU-representationen

Kommenterad dagordning för Ekofinrådet 8 november

Mer om mötet i Ekofinrådet 8 november

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.