Kommenterad dagordning från Finansdepartementet

Kommenterad dagordning, rådet för ekonomiska och finansiella frågor, den 7 december 2021

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

På Ekofinrådets möte den 7 december 2021 finns följande punkter på dagordningen:

 • (ev.) Förslag till rådets direktiv om mervärdesskattesatser
 • Förslag inom 55 %-paketet (gränsjusteringsmekanismen för koldioxid, energiskattedirektivet och sociala klimatfonden)
 • Förstärkningen av bankunionen
 • (ev.) Lagstiftningspaketet om kapitalmarknadsunionen
 • Lagstiftningspaket om bekämpning av penningtvätt ochfinansiering av terrorism
 • Aktuella lagstiftningsförslag om finansiella tjänster
 • Den ekonomiska återhämtningen i Europa
 • Den europeiska planeringsterminen 2022 Den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022, rapporten om förvarningsmekanismen 2022 och rekommendationen om den ekonomiska politiken för euroområdet
 • Europeiska finanspolitiska nämndens årsrapport 2021
 • (ev.) Uppförandekod (företagsbeskattning)
 • (ev.) Ekofinrådets rapport till Europeiska rådet om skattefrågor