Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Kommenterad dagordning från Justitiedepartementet

Reviderad kommenterad dagordning för extrainsatt videomöte i rådet för rättsliga och inrikes frågor (RIF) den 13 november 2020

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner: