Kommenterad dagordning från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Kommenterad dagordning, rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 22-23 maj 2019 Diarienummer: Ku2019/0941/LS

Publicerad

Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 17 maj.

Ladda ner: