Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Kommenterad dagordning från Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet

Kommenterad dagordning, rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 22-23 maj 2019 Diarienummer: Ku2019/0941/LS

Publicerad

Kommenterad dagordning inför samråd med EU-nämnden den 17 maj.

Ladda ner:

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november var hon kultur- och demokratiminister samt minister med ansvar för idrottsfrågorna.