Informationsmaterial från Utbildningsdepartementet

Förordnande av ledamöter och ordföranden i universitets- och högskolestyrelser

Publicerad

(Uppdaterad) Regeringen har beslutat om förordnande av ordförande och andra externa ledamöter i styrelserna för 30 statliga universitet och högskolor på Utbildningsdepartementets område för perioden 1 maj 2023–30 september 2024.

Ladda ner:

Uppdatering

Dokumentet har uppdaterats till en senare version.