Hoppa till huvudinnehåll
Informationsmaterial från Kulturdepartementet

Politik för gestaltad livsmiljö

Publicerad

Denna publikation är en förkortad version av propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110).

Ladda ner:

I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) tas ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön. Propositionen utgör samtidigt en samlad nationell arkitekturpolicy. Ambitionen är att arkitekturens, formens och designens bidrag till samhällsbygget ska tas tillvara fullt ut, till nytta och glädje för alla. Att en sådan utveckling kan komma till stånd är av väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande och kräver ökad medvetenhet och tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer.

Laddar...