Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria

Meddelanden, rapport och rekommendation för den europeiska planeringsterminen – höstpaketet 2024 2023/24:FPM25

Publicerad

Faktapromemoria gällande samordning av rapportering och granskning av medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik och social-och sysselsättningspolitik.

Ladda ner:

Europeiska kommissionen inledde den 21 november 2023 den europeiska
planeringsterminen för 2024 genom att publicera det så kallade höstpaketet.

Den europeiska planeringsterminen är en ram för att samordna rapportering
och granskning av medlemsstaternas och unionens ekonomiska politik och
social-och sysselsättningspolitik. Vidare är syftet att den europeiska planeringsterminen ger allmänna riktlinjer inom dessa områden.

Årets höstpaket baseras på den ekonomiska höstprognosen 2023, som visar att EU:s ekonomi fortsätter att vara motståndskraftig mot flera chocker de senaste åren, men att tillväxttakten 2023 har minskat mot bakgrund av hög inflation och stramare finansieringsvillkor. Höstpaketet innehåller i år den årliga hållbara tillväxtöversikten 2024, rapporten om förvarningsmekanismen 2024, meddelande och yttranden om utkasten till budgetplaner för medlemsstaterna i euroområdet 2024, ett förslag till rekommendation om den ekonomiska politiken i euroområdet för 2024 och ett förslag till gemensam sysselsättningsrapport för 2024.

Regeringen välkomnar årets hållbara tillväxtöversikt och förvarningsrapport och kan på ett övergripande plan ställa sig bakom de prioriteringar som kommissionen föreslår för den ekonomiska politiken i EU. Det är viktigt att planeringsterminen fokuserar på de övergripande målen att säkerställa sunda offentliga finanser, förebygga och korrigera makroekonomiska obalanser, och främja hållbar inkluderande ekonomisk tillväxt och välfungerande arbetsmarknader.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...