Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Europeiska gröna obligationer

Publicerad

Den nya EU-förordningen om europeiska gröna obligationer förutsätter att vissa nationella lagstiftningsåtgärder vidtas. I denna lagrådsremiss föreslås därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen.

Ladda ner:

EU:s förordning om europeiska gröna obligationer ska börja tillämpas den 21 december 2024. Förordningen innebär att det införs en frivillig standard för obligationer som har miljömässigt hållbara mål. Syftet är att förhindra grönmålning och utnyttja den inre marknaden för att uppnå unionens klimat- och miljömål.

EU-förordningen förutsätter att vissa nationella lagstiftningsåtgärder vidtas och i denna lagrådsremiss föreslås därför en ny lag med kompletterande bestämmelser till förordningen. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av EU-förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt förordningen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 21 december 2024.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...