Hoppa till huvudinnehåll

Sju miljoner kronor i stöd till Fagersta och Norberg

Publicerad

Debattartikel av landsbygdsminister Peter Kullgren och Martin Kinnunen, klimat- och miljöpolitisk talesperson (SD). Fagersta-Posten, 11 april 2024.

När det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige konstaterades utanför Fagersta i september förra året medförde det stora konsekvenser för kommuner, privatpersoner, företag och föreningar i den smittade zonen. En fortsatt spridning av smittan riskerade att innebära väldigt allvarliga följder för svenska grisuppfödare och svensk export av griskött. Kraftfulla åtgärder var därför nödvändiga i det inledande skedet av bekämpningen och aktiviteter i skog och mark förbjöds i ett cirka tusen kvadratkilometer stort restriktionsområde.

Genom ett fantastiskt arbete från allmänhet, kommuner, myndigheter och jägare spreds inte smittan och restriktionerna har gradvis kunnat lättas. Men de restriktioner som behövde vidtas har inneburit att aktiviteter inom till exempel hundverksamhet, ridsport, cykling och orientering har begränsats och detta har haft betydande effekter för många. I det berörda området finns uppskattningsvis 40 föreningar, med sammanlagt 8 000 medlemmar, som i varierande grad påverkats av restriktionerna.

Den verksamhet som ideella föreningar bedriver i skog och mark är betydelsefull både för privatpersoner och för samhället i stort eftersom den skapar gemenskap och stärker omsorgen om en hållbar natur. För samarbetspartierna är det viktigt att föreningar som drabbats av dessa restriktioner kompenseras.

Även de kommuner som berörts av utbrottet bör kompenseras för kostnader för den extraordinära situation som uppstått och deras utomordentliga arbete med att hantera den, så att de inte behöva skära ned på övrig kärnverksamhet.

Regeringen tillför därför nu, i överenskommelse med Sverigedemokraterna, sju miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att mildra konsekvenserna för berörda kommuner och civilsamhället i dessa kommuner. Tillförda medel fördelas på följande sätt: Fagersta kommun 3,5 miljoner, Norberg kommun 1,5 miljoner, och sammanlagt 2 miljoner till civilsamhället i dessa kommuner. 

Regeringen tittar även vidare på möjligheten att ge i uppdrag att utreda konsekvenserna för näringslivet i Fagersta och Norberg till följd av svinpesten samt analysera hur gällande ersättningsregler har tillämpats 

Arbetet med att begränsa utbrottet av afrikanska svinpesten har visat just vad som kan uppnås när kommuner, myndigheter och civilsamhälle jobbar tillsammans. För samarbetspartierna är det av stor vikt att stödja sådant samarbete och säkra att kommunal verksamhet och föreningsliv kompenseras för de effekter restriktionerna haft. Därför tillförs detta stöd i vårändringsbudgeten.

Laddar...