Hoppa till huvudinnehåll

”Tvåstatslösning är enda vägen till hållbar fred"

Publicerad

Statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch, arbetsmarknads- och integrations­minister Johan Pehrson och utrikesminister Tobias Billström, debattartikel, Svenska Dagbladet, den 5 december 2023.

Ett tillfälligt eldupphör i Gaza är nu över. Efter en vecka där humanitär hjälp har kunnat rulla in till nödställda palestinier och över hundra kidnappade israeler har frisläppts, är stridigheterna åter i gång.

Det mänskliga lidandet är enormt på båda sidor. Israel har drabbats av det värsta massmordet på judar sedan Förintelsen. Samtidigt har många tusen palestinier dött i kriget, varav förfärande många barn.

Den svenska regeringen har alltsedan terror­attacken den 7 oktober stått upp för några centrala och gemensamma europeiska ställning­staganden: Vi fördömer reservations­löst Hamas barbariska terror­attack och vi står bakom Israels självklara rätt att försvara sitt land och sitt folk. Ingen stat kan leva med en terror­rörelse på andra sidan gränsen, vars mål är att förinta sin granne och som utför terror­attacker och urskillningslös raket­beskjutning.

Israels mål, att slå ut Hamas militära förmåga, är därför både förståeligt och legitimt. Om det lyckas skänker det dessutom nytt hopp till de palestinier som i många år har lidit under Hamas auktoritära, islamistiska styre.

EU och Sverige står alltså bakom Israels rätt att försvara sig, men den rätten måste utövas i enlighet med folkrätten och den internationella humanitära rätten. Civila måste alltid skyddas, och eftersom Gaza är extremt tättbefolkat blir den uppgiften både svårare och viktigare. Varje oskyldigt liv som spills i kriget är en tragedi. När stridigheterna nu flyttar söderut, dit många Gazabor har flytt, måste Israel göra sitt yttersta för att skydda civila.

Både EU och Sverige har understrukit den allvarliga humanitära situationen i Gaza och krävde därför tidigt humanitärt tillträde. Sverige är sedan tidigare en av världens största bistånds­givare till flera av de humanitära aktörerna på plats och regeringen har sedan krigets början ökat det humanitära stödet med ytterligare 210 miljoner kronor. Regeringen har också betonat att ännu mer humanitärt bistånd måste komma in genom humanitära korridorer och humanitära pauser. Därför välkomnade Sverige det tillfälliga eldupphöret.

Konflikten i Mellanöstern väcker enormt starka känslor över hela världen och även här hemma i Sverige. Debatten har blivit polariserad och oförsonlig.

Men det är fullt möjligt att se lidandet på båda sidor och att erkänna både israelers och palestiniers rättigheter. Israelerna har en för oss svenskar och européer självklar rätt till en judisk, demokratisk stat inom säkra gränser. Israel grundades på idén att det efter Förintelsen måste finnas i vart fall en plats i världen där judar alltid kan känna sig trygga – en plats utan förföljelse och antisemitism. Den rätten är för oss inte möjlig att kompromissa med.

Terrorattacken den 7 oktober var därför mer än ett massmord på 1 200 oskyldiga israeler. Det var en attack på själva idén om en fristad för världens judar. Därför är detta krig existentiellt för Israel.

Men även palestinierna har enligt folkrätten lika självklara rättigheter, som också måste värnas. Till skillnad från i Gaza – där Israel sedan länge har avvecklat alla bosättningar – så fortsätter expansionen på Västbanken. Dessa bosättningar hotar att omöjliggöra en framtida tvåstats­lösning.

Våldet har dessutom ökat kraftigt sedan den 7 oktober. Extrema bosättare misshandlar och trakasserar palestinier och vandaliserar deras egendom, olivodlingar och jordbruksmark. Ansvars­utkrävandet för detta fungerar inte.

Israel måste nu på allvar ta itu med det oacceptabla bosättar­våldet och upphöra med expansionen av bosättningar. Samtidigt måste man på palestinsk sida en gång för alla ta avstånd från våld och terror, såsom PLO gjorde 1993 i Osloavtalet. Bara då kan grunden läggas för en framtida fred.

När kriget i Gaza är över måste idén om en tvåstats­lösning väckas till liv igen. Det kan framstå som utopiskt just nu, men de allra flesta inser att det är enda möjliga vägen till hållbar fred. En tvåstat­slösning har också brett politiskt stöd i vår del av världen. Det är Sveriges och EU:s tydliga ståndpunkt, men också USA:s och Storbritanniens. Under det svenska EU-ordförandeskapet 2009 enades vi kring en gemensam europeisk position. Det krig som nu rasar har gjort tvåstats­lösningen ännu viktigare och ett Gaza utan Hamas­styre är en nödvändig förutsättning för att göra idén möjlig.

Sverige ska alltså vara en stark röst för en tvåstats­lösning, där Israel och Palestina kan samexistera i fred och säkerhet. Vi har historiskt mycket täta band med Israel som den här regeringen har arbetat hårt för att återuppbygga, liksom även Göran Persson gjorde på sin tid. Vi har dessutom väl upparbetade förbindelser med Palestina, som en följd av ett långvarigt svenskt engagemang. Kan Sverige tillsammans med andra EU-länder bidra till att återuppliva tvåstats­lösningen, skulle det vara en historisk insats för fred i Mellan­östern. Vårt första budskap är därför att Sverige står redo att bidra i ett bredare europeiskt initiativ.

Vårt andra budskap är att vi samtidigt måste vara realister: Sveriges eget inflytande över konflikten i Mellan­östern är begränsat. Däremot bär vi i Sverige själva det fulla ansvaret för vad som händer i vårt eget land.

I en demokrati som Sverige får man naturligtvis tycka olika även om gamla och svåra konflikter i Mellan­östern. Men vi kommer inte acceptera att konflikten där leder till hot, hat, antisemitism och desinformation här.

En akut svensk uppgift är nu att vårda samtals­klimatet och vårt sansade sätt att hantera åsikts­skillnader. Sverige ska inte vara en hätsk arena för alla världens konflikter, där gatans parlament ersätter seriös diskussion och demokratiska beslut. Antisemitismen får aldrig relativiseras och terror­romantiken aldrig accepteras. Även här kommer regeringen stå upp för det som är rätt.

Ulf Kristersson
statsminister
Ebba Busch
energi- och näringsminister
Johan Pehrson
arbetsmarknads- och integrations­minister
Tobias Billström
utrikesminister

Laddar...