Debattartikel från Arbetsmarknadsdepartementet

”Att ha ett jobb är bästa vaccinet mot kriminalitet”

Publicerad

Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson, debattartikel, Expressen, den 11 november 2023.

Länge har arbetslösheten främst setts som ett ekonomiskt problem. I den nya situation Sverige står inför måste vi se att social utsatthet, arbetslöshet och kriminalitet hänger ihop. Liberalerna vill att arbetslinjen växlas upp för att stärka det förebyggande arbetet och trycka tillbaka gängen, skriver Johan Pehrson (L).

Enligt SCB:s senaste siffror minskar sysselsättningen medan arbetslösheten ökar – vi ser nu början på ett skifte som vi tidigare varnat för. Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och kämpar samtidigt med en hög inflation. Regeringen spår att arbetslösheten kommer öka ännu mer nästa år, det handlar om närmare 40 000 nya arbetslösa. Det är så klart dåligt för Sveriges ekonomi.

Men det ökar också rekryteringsbasen för gängen. Att ha ett jobb att gå till är också, precis som en avklarad skolgång, ett viktigt vaccin mot utanförskap, sociala problem och i förlängningen kriminalitet.

Att gå upp tidigt varje morgon, att ha arbetskollegor att snacka med under lunchen och att få se lönen trilla in på kontot varje månad den 25:e skapar egenmakt och framtidstro. Det finns dessutom inga bättre förebilder för alla barn än att få se sina egna föräldrar gå till jobbet. Det gäller inte minst i utanförskapsområden.

Att arbetslösheten stiger ska ses som ett orosmoln på himlen mot bakgrund av den våldsspiral Sverige befinner sig i just nu. September månad blev en av de blodigaste månaderna i modern svensk tid. Det är en fruktansvärd utveckling som slår sönder människors liv och framtidsdrömmar.

För att vända utvecklingen krävs både stålhandske och lovikkavante – både tuffa åtgärder mot gängen och förebyggande insatser för att bryta nyrekryteringen.

Men de förebyggande insatserna innebär inte bara pengar till fritidsgårdar eller idrott – även om det också är viktigt. En sådan förebyggande insats är arbetslinjen. Alla partier behöver inse att jobbpolitiken inte bara behövs för vårt välstånd – det är även en viktig pusselbit för att trycka tillbaka gängen.

Den ökande arbetslösheten slår inte jämnt över befolkningen. Enligt SCB:s senaste siffror ökar arbetslösheten mest för utrikes födda kvinnor – till hela 17,3 procent. För inrikes födda kvinnor ligger den på 5,3 procent. När lågkonjunkturen slår mot arbetsmarknaden är det redan svaga grupper, som utrikes födda, som drabbas hårdast och först.

Krav och möjligheter

För att vända utvecklingen krävs en integrationspolitik som präglas av både krav och möjligheter, för att bryta utanförskap och förebygga sociala problem som i värsta fall slutar med att barnen till de personer som nu förlorar jobbet rekryteras av gängen.

Liberalerna är därför i regeringsställning fast beslutna om att minska arbetslösheten och öka integrationen:

Satsa på utbildning.

Liberalerna satsar på utbildning för vuxna så att fler ska kunna utbilda sig till det arbetsmarknaden efterfrågar – nästa år ökar vi platserna på yrkesvux med 25 procent i jämförelse med i år. Det handlar om satsningar motsvarande 20 000 nya platser i yrkesutbildning. Dessutom förstärks Sfi och vi inför större möjlighet att kombinera Sfi med jobb.

Gör det mer lönsamt att arbeta.

Det ska alltid löna sig att jobba framför att gå på bidrag. Vi sänker skatten på de lägsta inkomsterna genom ett nytt jobbskatteavdrag. Parallellt inför vi ett bidragstak som kommer göra att det inte går att stapla bidrag på varandra och inför aktivitetskrav i försörjningsstödet. Fler måste också flytta för att kunna ta ett jobb.

Punktinsatser för de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Liberalerna och regeringens politik riktar in sig på de som står längst bort från arbetsmarknaden – utrikes födda och lågutbildade. Därför rullar vi nu ut etableringsjobben, som riktar sig till just den gruppen. Så vänder vi utvecklingen och trycker ner arbetslösheten, så att fler barn ser mamma och pappa gå till jobbet, får framtidstro och rycks ur de kriminella gängens klor.

Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister