Hoppa till huvudinnehåll

Statsministern och skolministern besökte förskola och presenterade planer på utredning om obligatorisk språkförskola och språkkrav för personalen

Publicerad

Måndag den 29 april besökte statsminister Ulf Kristersson och skolminister Lotta Edholm förskolan Humlan i Botkyrka kommun. I samband med besöket presenterade de regeringens planer på att tillsätta en utredning om obligatorisk språkförskola och likvärdig förskola av god kvalitet, där språkkrav för förskolans personal kommer bli en viktig del.

Förskolan Humlan arbetar mycket med barnens språkutveckling, bland annat genom samarbeten med bibliotek i närområdet. Under besöket träffade statsministern och skolministern förskolans personal och deltog i en aktivitet med barnen.

Svensk förskola är en av de mest uppskattade offentligt finansierade verksamheterna i vårt land. Det finns mycket goda skäl till det – när den fungerar som bäst ger den alla barn en bra start i livet. Men för att förskolan ska utjämna livschanser behöver alla barn få med sig svenska språket. Det är en uppgift vi behöver ta på allvar.

Obligatorisk språkförskola

Det finns ett brett forskningsstöd för att förskolan har positiva effekter för språkutvecklingen hos barn som inte har svenska som modersmål. Att dessa barn gynnas särskilt av att gå i förskola beror på att de i många fall har sämre möjligheter att utveckla sina kunskaper i svenska hemma. Därtill har barn som växer upp i områden där utanförskapet är stort och där många familjer har svag socioekonomi betydligt sämre ordförråd än barn i familjer med starkare socioekonomi. Förskolans roll i att stärka dessa barns kunskaper i det svenska språket kan därför inte nog betonas. Goda kunskaper i det svenska språket är en förutsättning för att klara skolan och för att ta en aktiv roll i samhället.

Det är därför djupt oroväckande att barn med svag socioekonomisk bakgrund och barn med utländsk bakgrund deltar i förskolan i lägre utsträckning än andra barn. Samarbetspartierna vill bryta den orättvisa som nu råder, och ge alla barn bästa möjliga chans att lyckas. Det är mycket viktigt att dessa barn får möjlighet att utveckla kunskaperna i svenska så att de ges bättre förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen i skolan.

Regeringen och Sverigedemokraterna kommer därför att gå vidare för att införa obligatorisk språkförskola för de barn som saknar förutsättningar att utveckla det svenska språket hemma. Utgångspunkten ska vara barnens behov och bästa. Målet är att alla barn ska få en bra start i livet och kunna börja skolan med goda språkkunskaper.

Språkkrav för personal i förskolan

För att få de positiva effekter på barns lärande och språkutveckling som förskolan kan ge, behöver verksamheten vara likvärdig och av god kvalitet. Den utredning som regeringen avser tillsätta kommer därför även få i uppdrag att se över förskolans förutsättningar att erbjuda en likvärdig utbildning av god kvalitet där en viktig del kommer vara hur krav på kunskaper i svenska språket för personal i förskolan bör regleras.

Det finns idag förskolor där personalens kunskaper i svenska språket brister. Tidigare utredningar har visat att det dessutom är särskilt svårt att rekrytera personal med goda kunskaper i svenska till förskolor där det finns en stor andel barn som inte har svenska som modersmål. Det riskerar att drabba inte minst de barn som har omfattande behov av att utveckla sina språkkunskaper.

Att stärka barnens rätt till att få gå i förskolan och förbättra förskolans möjlighet att bedriva en verksamhet med hög kvalitet är bra för alla barn, men i synnerhet för de barn som inte får med sig det svenska språket hemifrån. Bara så ger vi alla barn möjlighet till en bra start i livet och att börja skolan med goda språkkunskaper i svenska.

Kontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Ellen Kult
Pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-140 15 28
e-post till Ellen Kult
Laddar...