Hoppa till huvudinnehåll

Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas med samma kraft som gängkriminaliteten

Publicerad

På kort tid har sex flickor och kvinnor i Sverige dödats och i samtliga fall misstänks män i deras närhet för mord. I ljuset av detta träffade statsminister Ulf Kristersson och jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg Unizons ordförande Olga Persson för att diskutera vad som kan göras för att stoppa mäns våld mot kvinnor. En fråga som måste tas på lika stort allvar som gängkriminaliteten.

– Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas med samma kraft som vi bekämpar gängkriminaliteten. Regeringen genomför just nu ett paradigmskifte i rättspolitiken – från fokus på gärningsman till brottsoffrets behov av upprättelse och skydd, säger statsminister Ulf Kristersson. 

–  Den senaste tidens allvarliga händelser där flera kvinnor på kort tid har dödats av en man som de har haft en relation med visar på behovet av att ta ytterligare krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Vi kan inte bara stillasittande se på och se sådana här saker hända, säger jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg.

Regeringen vidtar åtgärder på bred front

  • En översyn av straffskalorna pågår. Vid denna ska ett särskilt fokus ligga på vålds- och sexualbrott. Syftet med översynen är att straffen bättre ska återspegla brottens allvar.
  • Ett nytt åtgärdsprogram tas fram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Regeringen har nyligen tagit emot förslag om en mer effektiv kontaktförbudslagstiftning, som syftar till att fler kontaktförbud ska kunna meddelas och omfatta större områden.
  • En ny tidsobestämd frihetsberövande påföljd utreds. Den ska vara avsedd för särskilt samhällsfarliga personer som döms för allvarliga brott och har en hög återfallsrisk.
  • 18 miljoner kronor ytterligare läggs till tidigare 28 miljoner kronor som tilldelats länsstyrelserna för utvecklingsarbete och samarbete mellan myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle i arbetet mot mäns våld mot kvinnor, inklusive kommunernas regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel. 

Kontakt

Hanna Strömberg
Pressekreterare hos statsminister Ulf Kristersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-128 61 69
e-post till Hanna Strömberg
Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson
Laddar...