Artikel från Statsrådsberedningen

Statsministern deltog på EU-toppmöte i Bryssel

Publicerad

Den oroliga utvecklingen i Mellanöstern, Rysslands aggression mot Ukraina, migration, EU:s budget och ekonomi stod på agendan när statsminister Ulf Kristersson och övriga EU-länders stats- och regeringschefer möttes i Bryssel för möte i Europeiska rådet den 26-27 oktober.

– Inför mötet lyfte jag behovet av att nu stärka samarbetet mot terrorism. Det ledde till att vi kom överens om att skapa bättre förutsättningar för att dela information mellan EU:s alla brottsbekämpande myndigheter, för att lättare upptäcka potentiella brottslingar, säger statsminister Ulf Kristersson.

På svenskt initiativ antog EU-ledarna slutsatser som fördömde terrorattackerna i Frankrike och Belgien. Ledarna var eniga om att samverkan och informationsutbyte måste bli bättre för att kunna bekämpa terrorism och extremism och att den inre säkerheten och skyddet av de yttre gränserna behöver stärkas.

Mellanöstern

Vid mötet i Europeiska rådet diskuterade EU-ledarna den senaste utvecklingen i Mellanöstern. De fördömde Hamas brutala attacker och betonade Israels rätt att försvara sig i enlighet med internationell och humanitär rätt. De underströk också vikten av att skydda civila samt uttryckte stark oro för den försämrade humanitära situationen i Gaza, och betonade att tillträde måste ges för humanitärt bistånd till behövande. 

Rysslands aggression mot Ukraina

Stats- och regeringscheferna diskuterade den senaste utvecklingen i Rysslands anfallskrig mot Ukraina och EU:s fortsatta stöd till Ukraina, däribland ekonomiskt och militärt stöd. EU:s ledare slog återigen fast att de står orubbligt sida vid sida med Ukraina och fördömde återigen Rysslands fullskaliga invasion. Vid mötet medverkade Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj via videolänk.

Ekonomi

Vid toppmötet diskuterade EU-ledarna även ekonomin, mot bakgrund av de komplexa utmaningar som unionen står inför. Det konstaterades att EU behöver en stark ekonomisk bas som säkerställer långsiktig konkurrenskraft. Ledarna diskuterade även det fortsatta arbetet för att nå dit.

EU:s budget

EU-ländernas stats- och regeringschefer förde också samtal om översynen av EU:s fleråriga budgetram (MFF).

Migration

Ledarna höll även en strategisk diskussion om migration och noterade i sina slutsatser det brev som nyligen skickats från kommissionens ordförande von der Leyen. 

Övriga frågor

Ledarna antog även rådsslutsatser om EU:s förberedelser inför COP28, om de skador på kritisk infrastruktur i Östersjön som orsakats av extern verksamhet och om situationen i Kosovo, i Armenien/Azerbajdzjan och i Sahel. 

Europeiska rådet

Europeiska rådet utgör den högsta nivån för medlemsländernas politiska samarbete och är den EU-institution som fastställer EU:s allmänna politiska riktning och prioriteringar. Rådet håller fyra ordinarie toppmöten per år och består av de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer samt Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande.

Statsministerns anförande i EU-nämnden inför Europeiska rådet

Den 25 oktober samrådde statsministern med EU-nämnden inför toppmötet i Europeiska rådet den 26–27 oktober. Du kan se sammanträdet i EU-nämnden i efterhand på riksdagens webbplats.