Brasiliansk delegation på besök i Sverige

Publicerad

Den 6–10 november tog statssekreterare Sara Modig emot en delegation bestående av regeringsföreträdare, myndigheter, universitet, flygvapnet och företag inom ramen för det strategiska partnerskapet med Brasilien. På dagordningen stod en rad möten och workshops inom bland annat flygteknik, innovation, smart citys och bioekonomi. Mötena utgjorde en del av den brasilianska ambassadens innovationsvecka och syftar till att stärka svensk innovation och konkurrenskraft.

 • Stort engagemang för det svensk-brasilianska innovationssamarbetet.

  Foto: Jonatan Klefbom/Regeringskansliet

 • Stort engagemang för det svensk-brasilianska innovationssamarbetet.

  Stort engagemang för det svensk-brasilianska innovationssamarbetet.

  Foto: Jonatan Klefbom/Regeringskansliet

 • Stort engagemang för det svensk-brasilianska innovationssamarbetet.

  Stort engagemang för det svensk-brasilianska innovationssamarbetet.

  Foto: Jonatan Klefbom/Regeringskansliet

Det svensk-brasilianska samarbetet på flygområdet har möjliggjort teknisk utveckling och främjat ökat kunskapsutbyte, inte minst genom etablerandet av kontakter mellan forskare och företag. Onsdagen den 8 november hölls för nionde gången det årliga högnivå-mötet inom flygteknik. Under mötet presenterades många av de forskningsutbyten som just nu sker mellan universitet och högskolor i båda länderna. 

Vid årets möte beslutade deltagande organisationer att etablera en särskild arbetsgrupp för avancerad digitalisering med särskilt fokus på AI och Autonomi med relevans för flygteknik.

Den brasilianska mötesdelegationen bestod bland annat av vice forsknings- och innovationsminister Luis Fernandes och vice försvarsminister Luiz Henrique Pochyly da Costa. Från svenskt håll deltog utöver statssekreterare Sara Modig även statssekreterare Håkan Jevrell från Utrikesdepartementet, stabschef Petra Lärke från Försvarsdepartementet, representanter för Försvarets materielverk samt flygvapnets ledning.

På torsdagen genomfördes det årliga styrgruppsmötet för innovation med statssekreterare Sara Modig som ordförande. 

Bakgrund

Det nära svensk-brasilianska samarbetet inom flygteknik har sitt ursprung i projektet Gripen Next Generation som har pågått sedan 2015. Samarbetet är uppbyggt enligt Triple Helix-modellen enligt vilken myndigheter, universitet och företag samarbetar för att främja innovation.

Innovationssamarbetet omfattar bioekonomi, hållbara städer, gruvor och hälsa. Vinnova och brasilianska forskningsaffärer finansierar bilaterala innovationsprojekt.