På väg mot en grön transatlantisk marknadsplats

Publicerad

Den 30-31 maj hölls det fjärde mötet i handels- och teknikrådet mellan EU och USA, Trade and Technology Council (TTC). Sverige stod värd för mötet som ägde rum i Luleå inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU. Luleå valdes ut som mötesplats för att lyfta fram svenska lösningar för den gröna och den industriella omställningen.

 • Blinken, regeringsföreträdare med flera står utomhus och lyssnar på en anställd på Hybrit.

  I programmet ingick ett platsbesök på Hybrits anläggning utanför Luleå. Hybrit är ett projekt som har som mål att revolutionera järn- och stålindustrin genom att producera fossilfritt stål.

  Foto: Josefine Stenersen/Regeringskansliet

 • Forssell pratar i en mikrofon inför pressen

  Den 30–31 maj stod Sverige värd för ett möte inom handels- och teknikrådet, TTC, mellan EU och USA. Mötet ägde rum i Luleå och bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell var en av regeringens representanter på mötet.

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

 • Blinken pratar och skrattar under ett möte.

  En av huvuddeltagarna på TTC-mötet i Luleå var USA:s utrikesminister Antony Blinken.

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

 • Forssell, Busch och Billström intervjuas av pressen.

  På TTC-mötet i Luleå den 30-31 maj representerades regeringen av bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell, energi- och näringsminister Ebba Busch och utrikesminister Tobias Billström.

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

– De här två dagarna i Luleå har visat hur viktigt handels- och teknikrådet är för det transatlantiska samarbetet. Det rådande säkerhetsläget visar tydligt på vikten av gemensamma lösningar som banar väg för den gröna och den digitala omställningen och som stärker vår vänskap. Om vi kan ta fram gemensamma standarder och lösningar för AI, 6G och grön teknik kommer vi att lägga grunden för mer handel, stärkt konkurrenskraft och fler gröna arbetstillfällen på båda sidor om Atlanten. Svårigheter löser vi bäst när vi samarbetar, säger Ebba Busch, energi- och näringsminister samt vice statsminister.

I programmet ingick ett platsbesök på Hybrits anläggning utanför Luleå. Hybrit (Hydrogen Breakthrough Ironmaking Technology) är ett projekt som har som mål att revolutionera järn- och stålindustrin genom att producera fossilfritt stål.

På programmet stod även en diskussion på chefsnivå om infrastruktur för global konnektivitet och det transatlantiska samarbetet när det gäller utveckling av 6G. Under mötet diskuteras även vilken roll dialogen mellan arbetsmarknadens parter har när det gäller att skynda på den gröna och den digitala omställningen.

– Handels- och teknikrådet är det viktigaste forumet för att främja handelsförbindelserna mellan EU och USA. EU:s konkurrenskraft stimuleras och stärks av gemensamma strategier och standarder för den gröna och den digitala omställningen, och teknikutvecklingen inom AI, cybersäkerhet och 5G/6G, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Programmet avslutades med en dialog om AI och den gröna omställningen, där företrädare för näringslivet och civilsamhället deltog.

– Sverige är en stark förespråkare för transatlantiskt samarbete. USA är en oumbärlig partner för Sverige och Europa, och en nyckelaktör för både Europas ekonomi och välstånd och Europas trygghet, säkerhet och försvar – inte minst mot bakgrund av det nuvarande säkerhetsläget, säger utrikesminister Tobias Billström.

Om handels- och teknikrådet

Handels- och teknikrådet mellan EU och USA inrättades i juni 2021 och är det huvudsakliga forumet för EU:s och USA:s samordning av strategier för viktiga globala handels-, ekonomi- och teknikfrågor. Ministermöten har tidigare hållits i Pittsburgh, Paris and Washington D.C.

Om handels- och teknikrådets möte i Luleå

Huvuddeltagare vid det fjärde ministermötet i handels- och teknikrådet i Luleå var från Förenta staternas sida Antony J. Blinken, utrikesminister, Katherine Tai, handelsrepresentant, och Gina Raimondo, handelsminister, och från EU-kommissionens sida Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande och kommissionär med ansvar för handel samt Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande och kommissionär med ansvar för konkurrens.

Bistånds- och utrikeshandels­minister Johan Forssell, utrikesminister Tobias Billström och energi- och näringsminister Ebba Busch stod värd för mötet.

Under mötet enades EU och USA om:

 • en gemensam färdplan för utveckling av och forskning om 6G
 • stärkt samarbete om handel och investeringar på området för ny teknik
 • en färdplan för att skynda på den gröna omställningen genom att främja handel med gröna varor och tjänster – det transatlantiska initiativet för hållbar handel.