Statssekreterare Johan Berggren deltog i Nato-möte om nationell resiliens och civilt försvar

Publicerad

Onsdagen den 16 november redogjorde regeringen för Sveriges ansträngningar att implementera Natos sju förmågor för civilt försvar vid Nato-mötet för nationell resiliens i Bryssel.

  • Deltagarna vid Nato-mötet om nationell resiliens och civilt försvar står i tre rader sida vid sida.

    Deltagarna vid Nato-mötet om nationell resiliens och civilt försvar.

    Foto: Nato

  • Bild från möteslokalen där mötet ägde rum vid Natos högkvarter i Bryssel.

    Mötet ägde rum vid Natos högkvarter i Bryssel.

    Foto: Nato

Sverige representerades av statssekreterare Johan Berggren som utsetts till Senior National Official (SNO) inom ramen för Natos civila beredskapsarbete. I centrum för diskussionerna stod hur alliansens strategiska resiliesmålsättningar ska utformas och hur de sammanlänkas med de sju civila områden som identifierats av Nato för att bidra till att upprätthålla alliansens kollektiva försvarsförmåga och möta hot som utmanar den kollektiva säkerheten. Förmågorna omfattar bland annat en resilient energiförsörjning, system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning samt resilienta kommunikations- och transportsystem.

Mötet, som ägde rum vid Natos högkvarter i Bryssel, leddes av Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg och biträdande generalsekreterare Mircea Geoana. Inbjudna var de allierade samt Sverige och Finland. Forumet för Senior National Officials kommer att äga rum en gång per år.

– Frågorna kopplade till resiliens, försörjningstrygghet samt kritisk infrastruktur, som diskuterades vid NATO:s SNO-möte, är centrala för skapandet av ett robust och välfungerande civilt försvar, säger Johan Berggren.

Det civila beredskapsarbetet inom Nato är inriktat mot tre övergripande områden; förmåga att upprätthålla politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner, säkerställande av viktiga samhällsfunktioner, och civilt stöd till militär verksamhet.

Natos sju förmågor för nationell resiliens:

1. säkerställande av politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner,
2. resilient energiförsörjning,
3. effektiv hantering av okontrollerade stora befolkningsrörelser,
4. resilienta system för livsmedels- och dricksvattenförsörjning,
5. hantering av stora masskadeutfall,
6. resilienta civila kommunikationssystem och
7. resilienta transportsystem.