Regeringsbeslut om förlängt och förstärkt evenemangsstöd

Publicerad

Regeringen har beslutat om förordningen som förlänger och förstärker stödet till arrangörer av evenemang och underleverantörer till sådana arrangörer. Beslutet innebär att det från och med den 8 mars kommer gå att ansöka om stödet hos Skatteverket.

Regeringen har tidigare aviserat förlängningen av evenemangsstödet till och med juni 2022. Stödet förstärks även - dels så att stödnivån höjs från 70 till 90 procent av kostnaderna och dels genom att stödtaket höjs från 17,5 till 22,5 miljoner kronor. Efter riksdagens beslut om medel för stödförlängningen och EU-kommissionens godkännande har regeringen idag kunnat fatta beslut om förordningen för stödet.

Evenemangsstödet infördes förra året för att arrangörer skulle våga planera för att genomföra evenemang såsom konserter, scenkonstföreställningar, utställningar, festivaler, mässor, marknader samt sport- och idrotts­evenemang. Stöd kunde fås för kostnader för evenemang som skulle genomförts men som inte kunnat genomföras eller hade begränsats i väsentlig utsträckning till följd av restriktioner med anledning av pandemin. Stödet var ett komplement till andra krisstöd.

Stödet kommer kunna sökas från den 8 mars för evenemang som planerats till perioden 1 juni 2021 till och med juni 2022. Om stöd söks efter den 16 maj behöver båda arrangörer och underleverantörer ansöka om så kallat förhandsbesked senast den 16 maj. Om stöd söks före 16 maj behövs inget förhandsbesked utan det räcker med stödansökan. Om Skatteverket beviljat ett positivt förhandsbesked är sista ansökningsdag den 31 augusti i år.

Utöver den höjda stödandelen och höjning av takbeloppet ändras regelverket så att evenemang med flera föreställningar där samtliga föreställningar inte ryms inom stödperioden kan vara stödberättigade i den del som faller inom stödperioden.

Det är Skatteverket som handlägger stödet. Information om stödet finns på myndighetens webbplats och det går också bra att ringa till skatteupplysningen.