Informationsmaterial från Utrikesdepartementet

Klagomål mot utrikesförvaltningen

Publicerad

Om du vill framföra klagomål mot tjänstemän inom utrikesförvaltningen (UD och ambassader, generalkonsulat, delegationer, representationer), kontakta UD:s Regeltillsyn, som nås på:
e-postadress: ud-rt@gov.se
telefonnummer 08-405 10 00
postadress: UD RT, Utrikesdepartementet, 103 39 Stockholm.