Artikel från Utrikesdepartementet

Misstanke om brott eller andra oegentligheter

Om du misstänker brott eller andra oegentligheter med koppling till utrikesförvaltningens verksamhet (UD och utrikesrepresentationen), anmäl till UD:s regeltillsyn. 

UD:s regeltillsyn nås på:

  • E-post: UD:s Regeltillsyn
  • Telefonnummer: 08-405 81 05 eller 08-405 83 05
  • Postadress: UD RT, Utrikesdepartementet, 103 39 Stockholm.

Om misstankarna gäller någonting inom utvecklingssamarbetet kan anmälan göras till Sidas korruptionsutredningsfunktion i Stockholm som nås på e-postadress: Sidas korruptionsutredningsfunktion.

En inkommen anmälan är en allmän handling. En anmälan som görs via telefon eller brev kan göras anonymt. När det gäller anmälningar via e-post kan UD inte garantera anmälarens anonymitet, eftersom det kan vara tekniskt möjligt att spåra anmälaren via avsändaradressen.

Kontakt

Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Besöksadress Gustav Adolfs torg 1, Stockholm
e-post till Utrikesdepartementet, via registrator