Sverige fördömer avrättningarna i Iran

Publicerad

Sverige fördömer kraftfullt de avrättningar som genomförts i Iran med koppling till de pågående protesterna. Sverige och övriga EU motsätter sig dödsstraffet alltid, överallt och oavsett omständigheter.

Europeiska rådet diskuterade ett koordinerat EU-uppkallande av iranska ambassadörer under sitt möte den 15 december. Sverige agerade tidigt genom att kalla upp den iranska Stockholmsambassadören i mellandagarna för att framföra Sveriges och EU:s tydliga fördömande av dödsdomar och avrättningar kopplat till protesterna.

Sverige och EU fördömer även de två ytterligare avrättningarna som har verkställts sedan dess.