Utrikesdepartementets delar i statens budget

Uppdaterad

Utrikesdepartementet ansvarar för beredning av de delar i budgeten som rör bland annat internationell samverkan, internationellt bistånd samt utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande. I statens budget ansvarar Utrikesdepartementet helt eller delvis för utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och utgiftsområde 24 Näringsliv.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan omfattar följande anslag:
1:1 Avgifter till internationella organisationer
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
1:3 Nordiskt samarbete
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och ickespridning
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut   (SIPRI)
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
1:9 Svenska institutet
1:10 Information om Sverige i utlandet
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd omfattar följande anslag:
1:1 Biståndsverksamhet
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
1:4 Folke Bernadotteakademin
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd
UD:s anslag inom utgiftsområde 24 Näringsliv:
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
2:2 Kommerskollegium
2:3 Exportfrämjande verksamhet
2:4 Investeringsfrämjande
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
2:6 Bidrag till standardiseringen
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.