Jordanien

Sverige har sedan 1981 en ambassad i Amman, medan Jordaniens ambassadör i Oslo är sidoackrediterad till Sverige.

De svensk-jordanska relationerna är goda. Flera svenska civilsamhällesorganisationer, och deras lokala partner, är verksamma i Jordanien.

Sverige samarbetar med Jordanien i en rad utrikespolitiska frågor, bland annat när det gäller stödet till FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA), som har en omfattande verksamhet i Jordanien.

Sverige har ett visst utvecklingssamarbete med Jordanien inom ramen för den regionala samarbetsstrategin för Mellanöstern och Nordafrika som främjar demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, jämställdhet, hållbar regional ekonomisk utveckling och integration, samt miljö, klimat och energi. Inom ramen för regeringens regionala strategi för Syrienkrisen ges humanitärt stöd liksom mer långsiktiga insatser till värdsamhällen för flyktingar i Jordanien.

Handeln mellan länderna är relativt begränsad. Ett 30-tal svenska företag finns representerade i Jordanien. Energi- och industrisektorn utgör de största sektorerna för svenska företag i Jordanien. Varuexporten till Jordanien utgörs främst av verkstadsprodukter.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Jordanien

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 15 träffar.