Hoppa till huvudinnehåll

Algeriet

Det första bilaterala avtalet mellan Sverige och Algeriet undertecknades 1729. Svenska ambassaden i Alger öppnade efter Algeriets självständighet 1962. Algeriet har en ambassad i Stockholm sedan 1966.

Flera svenska företag finns representerade i Algeriet. Framför allt utgörs exporten av trävaru- och verkstadsprodukter, liksom kemiska produkter. För uppdaterad handelsstatistik hänvisas till Kommerskollegium.

Sverige ger humanitärt bistånd till de västsahariska flyktingar som finns i Tindouf i södra Algeriet. Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika 2024-2027 genomförs i flera länder i regionen. Utvecklingsbiståndet har fokus på ekonomisk utveckling inklusive privatsektorutveckling, motverkande av irreguljär migration samt främjande av mänskliga fri- och rättigheter, fred och säkerhet. Syftet är att angripa gränsöverskridande utmaningar med stärkt regionalt samarbete, exempelvis i relation till långdragna konflikter, extremism, ofrihet och förtryck, samt diskriminering av kvinnor och flickor. 

Strategi för Sveriges regionala utvecklingssamarbete med Mellanöstern och Nordafrika 2024–2027 - Regeringen.se

Svensk turism till Algeriet är begränsad och det är få svenskar bosatta i landet.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Algeriet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 12 träffar.

Laddar...