Vatikanen

Sverige återupptog år 1982, efter 450 år, diplomatiska förbindelser med Heliga stolen, som Vatikanen benämns i diplomatiska sammanhang. Ambassadören är baserad i Stockholm, men besöker regelbundet Rom.

Heliga stolens nuntie (påvligt sändebud) i Sverige är ärkebiskop James Patrick Green. Sverige har under senare år haft ett kulturellt utbyte bland annat med Vatikanbiblioteket.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Vatikanstaten

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2 träffar.